Biogas & luftrensning

 

Biogas & luftrensning

I forbindelse med opbygning af biogasanlæg kan BIO-BLOK® elementer anvendes inden for områderne:

* Filtermedie i selve bioreaktoren, som vil bevirke en højere omsætning.
* Biologisk afsvovling af den producerede biogas.
* Filtermedie til biologisk rensning af spildevandet fra biogasanlæg, COD reduktion, nitrifikation og denitrifikation.

Generelt om biogasrensning
Klik på nedenstående links for at læse mere:

* Biogas 22.04.09
* Biogas composition (findes kun på engelsk)
Filtermedie i selve bioreaktoren  
Biologisk afsvovling
Klik på nedenstående links for at læse mere

BB-001 Biologisk gasrensning ved hjælp af rislefiltre

Biologisk afsvovling af biogas

Dammen bio-energi (findes kun på engelsk)

Dammen bio-energi - principskitsebilleder