Køling

 

Køling

EXPO-NET Danmark A/S har i mange år leveret forskellige former for filtermedie, som anvendes til køling af forskellige væsker. Fælles for alle kølemedier er, at kølingen er ligefrem proportional med arealet pr. rumfangsenhed. Det betyder, at et filtermediet med et stort areal også har en stor fordampningsflade, som er i stand til at aflede varmen fra væsken. Derudover er der en meget væsentligt ting, som også skal opfyldes og det er, at filtermediet skal være selvrensende og skal være udformet på en sådan måde, at luft let kan passerer filtermediet.

Valg af filtermedie til køling er derfor afhængig af, hvilken tilstand væsken er i.

Den meste solgte type til køling af væske er en BIO-BLOK® 100, 54 x 54 x 55 cm, svarende til et areal fra tør tilstand på 100 m2/m3. Der henvises til Generel information om BIO-BLOK®.

Bemærk at EXPO-NET Danmark A/S er i stand til at udforme specielle køleblokke efter kundens ønsker og specifikationer.

Atomkraftværk
Elektrabel atomkraftanlæg i Doel, Belgien er det største projekt
EXPO-NET Danmark A/S har leveret køleblokke til.

Anlægget består at 2 stk. køletårne med hver en diameter på Ø 65 m og ca. 70 m høj. I hver køletårn er der monteret ca. 17.000 m3 køleblokke.

Køleblok
En speciel udformet køleblok, som har dimensionerne 110 x 55 x 45 cm.

Opgaven var her at udforme et medie, der kunne bryde kølevandet kraftigt, uden at mediet ville være i stand til at tilbageholde de suspenderende stoffer, der fandtes i netop dette specielle kølevand.