Tagkonstruktioner

 

Tagkonstruktioner

Netprodukter i mange afskygninger brugt forskellige steder i forbindelse med tagkonstruktioner - f.eks. i tagrygge, udhæng, tagrender osv.

BOP-net Klik her
Net, der beskytter mod fugle. Ved montering i tagrygge forhindres fugle i at flyve ind i stalde og lignende.
» Læs mere 


Tagrendenet 
En effektiv og let løsning, der beskytter tagrender mod af stoppe til med blade og lignende.
» Læs mere
Snefangsrør Klik her
Holder huset sundt bl.a. ved at beskytte mod fygesne på loftet og giver samtidig en god udluftning.
» Læs mere


Ventilationsrør Klik her
Ventilationsrør sørger for, at luftspalten mellem isoleringen og undertaget holdes fri.

Derved sikres en god ventilation af det kolde loft, og samtidig lukkes der effektivt af for fugle og smådyr.
» Læs mere

Sne- og fuglestop
En effektiv løsning på at holde fygesne, fugle samt insekter ude fra loftsarealer.
» Læs mereVindbrydende net som fuglestop Klik her
Forskellige typer net, der ved opsætning i udhæng skærmer mod indtrængning af fugle, mens ventilationseffekten bibeholdes.
» Læs mere