Afskærmning

 

Afskærmning

En række forskellige produkter, der kan bruges til afskærming - f.eks. afskærmning mod solen eller snefygning, afskærmning mod indtræning af fugle og vindafskærmning i stalde m.m.

Barkbeskyttere Klik her
Skærmer frugttræer og lignende imod beskadigelse af barken forårsaget af harer og andre dyr.
» Læs mere 
Havehegn Klik her
En attraktiv og elegant indhegning af haver, søer og andre naturskønne områder.
» Læs mere

Snehegn Klik her
Snehegnene skærmer på effektiv vis mod fygesne, og de kan også med fordel benyttes til at forhindre sandfygning langs kyster.
» Læs mere


BOP-net Klik her
Net, der ved opsætning i udhæng og spær skærmer mod indtrængning af fugle.
» Læs mere 


Læhegn Klik her
Skaber en rolig og miljøvenlig atmosfære i haven og beskytter planterne mod blæsten.
» Læs mere
Vinnet Klik her
Net, der skærmer vinplanterne både mod vinden og mod angreb fra skadedyr.
» Læs mere


Fuglenet Klik her
Beskytter havens afgrøder mod fugleangreb. Et også effektivt fuglestop i f.eks. stalde.
» Læs mere
Skyggenet Klik her
Skærmer planterne i drivhuset effektivt mod solens stråler.
» Læs mere