Bygge & anlæg

 

Bygge & anlæg

Området "Bygge & anlæg" dækker over et meget stort og alsidigt program af net, der hovedsageligt henvender sig til bygge- og anlægssektorens mange hjørner og kroge.

Produkterne kan bl.a. bruges til så forskellige formål som vejarmering af indkørsler, snefangsrør mod fygesne på lofter, støjdæmpning ved motorveje, vindbrydende net i stalde osv.


Læs mere om de enkelte produkter ved at klikke på de forskellige links/billeder til højre.


Advarselsnet

Forskellige former for advarsel, afspærring, markering og sikring.
» Læs mere


Afspærringsnet

Afspærring ved koncerter, store sportsbegivenheder, eller til brug ved snefygning.
» Læs mere


Armeringsnet

Armering af indkørsler, vejkonstruktioner og midlertidige veje og parkeringspladser.
» Læs mere


Forsinkelsesbassin

Regnvandshåndtering i stor målestok ved hjælp af BIO-BLOK® elementer.
» Læs mere


Lufthavnsnet

Net til afskærmning af lufthavne. Nettets beskaffenhed forhindrer problemer med lufthavnens radarer.
» Læs mere


Muldvarpestop

Beskytter private haver såvel som offentlige græsarealer og idrætspladser mod muldvarpeangreb.
» Læs mere


Nedsivning af regnvand

BIO-BLOK® faskine - en unik løsning, som sikrer en miljørigtig nedsivning til grundvandet.
» Læs mere

 
Nedsivning af spildevand


Biologisk rensning af spildevandet samt en optimal nedsivning i jorden.
» Læs mere 
Regnbed


Et regnbed er et forsænket plantebed, der kan akkumulere og nedsive regnvand fra bygninger, vejarealer eller større områder.
» Læs mereSnefangsrør

Huset holdes sundt ved at forhindre fygesne og samtidig gives en god udluftning.
» Læs mereSne- og Fuglestop

En effektiv løsning på at holde fygesne, fugle samt insekter ude fra loftsarealer.
» Læs mere


Studsfugerør

Insekter m.m. forhindres i at kravle ind i husets hulmur.
» Læs mere


Støbenet

En rationel og komplet løsning på sætningsproblemer i forbindelse med gulvstøbning.
» Læs mere


Støjdæmpning

Diskret opbygning og effektiv dæmpning af støj ved f.eks. motorveje.
» Læs mere


Tagrendenet

En effektiv og håndteringsvenlig løsning til at forhindre tilstopning af tagrender.
» Læs mere


Vindbrydende net

En række produkter, der passer til nutidens krav om dyrevelfærd i stalde med naturlig ventilation.
» Læs mere