Advarselsnet

 

Advarselsnet - i jorden

EXPO-NET advarselsnet kan bruges til utallige advarselsformål - f.eks. til advarsel mod forurenet jord, til sikring af nedgravede rør og ledninger - og til endnu mere specifik identifikation vha. farvevalg eller tekst - net med søgetråd til sikring af lysleder- og stærkstrømskabler.

Advarselsnet - Miljønet

Advarselsnet - Miljønet
EXPO-NET miljønet benyttes til at adskille ny, ren jord og gammelt, muligvis forurenet jord.

Nettet benyttes i forbindelse med fjernelse af jord, der er forurenet som følge af industrielt spild, nedgravet affald, udslip fra nedgravede tanke og henkastede kemikalier.
» Læs mere

Markeringsnet

Markeringsnet
Markeringsnet er et ideelt produkt til sikring mod graveskader på gas-, vand- og fjernvarmerør.

Nettets specielle maskestørrelse gør, at ved udgravninger fanges nettet af gravkoens tænder, og det følger med op til overfladen.
» Læs mere

Sikringsnet

Sikringsnet
Sikringsnettet er en udvidet udgave af markeringsnettet. Denne nettype er forsynet med søgetråd, og ligesom markeringsnettet advarer nettet om underliggende kabler og ledninger.

Vha. enten specifikt farvevalg eller vha. tekst på nettet er det muligt nøjagtigt at identificere, hvad nettet dækker over.
» Læs mere