Advarselsnet - Miljønet

 

Advarselsnet - Miljønet

EXPO-NET miljønet er den perfekte adskiller mellem ny, ren jord og gammelt, muligvis forurenet jord. Nettet benyttes i forbindelse med fjernelse af jord, der er forurenet som følge af industrielt spild, nedgravet affald, udslip fra nedgravede tanke og henkastede kemikalier.

Efter fjernelse af det forurenede jord udlægges EXPO-NET miljønet på jorden, og et nyt lag rent jord spredes ud over arealet. Når der senere graves i jorden, vil nettet altid advare om, hvor skillelinjen mellem nyt, rent jord og gammelt, muligvis forurenet jord går.

132 132
Type 132 produceres som et ustrakt net. Netop dette bevirker, at nettet strækkes ud, inden det rykkes over, hvilket giver en effektiv synlighed.

Dette net er godkendt af Miljøstyrelsen.
134S 134S
134S er et strakt net. Denne type, er den letteste af de 3 miljønettyper, og nettet er nemt at håndtere.
EXPO1515 EXPO1515
EXPO1515 er ligeledes et strakt net, men pga. den specielle produktions-metode, der bruges hertil, har netop denne type net en meget stor trækstyrke, når det fanges i gravkoens tænder. 

Følgende typer er at finde i vores standardprogram:

  Varenr.   VVS-nr.   Type   Maskestr.   Bredde   Længde   Farve
  '023200-01'   '220090.220'   132-220 cm   35 x 35 mm   220 cm   50 m   Signalgul 
  '023230-01'   '220090.040'   EXPO1515   15 x 15 mm   400 cm   100 m   Signalgul
  '023210-01'   '220090.400'   134S-400 cm   25 x 25 mm   400 cm   100 m   Signalgul
Alle værdier er cirkaværdier.

Datablade m.m.

» Se brochurer

» Markeringsnet og geotekstiler - egnethed til markering mellem ren og forurenet jord