Forsinkelsesbassin

 

Forsinkelsesbassin

- Regnvandshåndtering i stor målestok vha. BIO-BLOK® elementer

Et forsinkelsesbassin er et bassin, som bygges i forbindelse med store regnvandsafledninger. Disse forsinkelsesbassiner kan udformes som lukkede bassiner og som åbne bassiner. Fælles for begge typer af forsinkelsesbassiner er, at de kan opbygges ved hjælp af BIO-BLOK® elementer.

I det følgende vil der blive vist, hvordan disse bassiner kan udformes, så det bedste resultat opnås. BIO-BLOK® elementerne har en biologisk rensende effekt på det tilførte vand på grund af en stor aktiv overflade, hvor de rensende mikroorganismer kan sidde. BIO-BLOK® regnvandsbassiner kan endvidere udformes sammen med f.eks. beplantninger, der er i stand til at tilbageholde tungmetaller m.m. fra overfladevandet.


  Tekniske specifikationer
    BIO-BLOK®
  80 HD GF
  Stabelleder
  Dimension (BxLxH)   54 x 54 x 55 cm   Ø 54 x 220 mm
  Antal elementer pr. m³   6,23 stk.   -
  Volumen   0,160 m3   -
  Hulrumsprocent   95 %   -
  Vandvolumen   0,152 m3   -
  Vægt   9 kilo   -
  Vægtfylde   0,95   -
  Max lodret trykbelastning   ≤ 15 t pr. m2   -
  Max vandret trykbelastning   ≤ 1 t pr. m2   -
  Varenr.   '871085-55B'   '871099-A'
  DB-Nr.   '5018810'   -
  VVS-nr.   191894.180   191894.820
Alle værdier er cirka-værdier.

Vores produkter forhandles af førende byggemarkeder og tømmerhandler i hele Danmark. Kontakt din lokale forhandler og oplys DB-nr. eller varenr.

                 BIO-BLOK®